BLOKET, Dokümantasyon

BLOKET hakkında teknik detaylar, kullanım ve sorun giderme.

Konfigürasyon


BLOKET'in ana ayar dosyası üzerindeki değişkenlerin değerlerini değiştirerek kendi özel yapınıza uydurmanız mümkündür. Bu bölümde bu değişkenlerin neler olduğunu ve açıklamalarını bulabilirsiniz.

/etc/bloket/bloket.conf

Not: Aşağıdaki bilgiler bloket.conf dosyasındaki değişkenlerin ne işe yaradığını belirtmektedir. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik yaptığınızda aktif olması için bloket servisini yeniden başlatmanız gerekir.

iface
BLOKET'in izleyeceği ve paketleri yönlendireceği ağ arayüzünü belirtebileceğiniz alandır.
Örnek olarak:

iface="eth0"
veya
iface="br0"

snaplen
Her bir paketten okunacak bytes sayısını belirler. HTTP için varsyılan olarak 65536 gelmektedir. Bu değer hemen hemen tüm HTTP paketlerin içeriğini okuyacak kadar uzundur. Daha azaltılması performansı arttırıcı etki yapar fakat bazı uzun HTTP paketlerini kaçırmanıza neden olabilir.

timestamp_type
Debian harici başka sistemler için rezerve edilmiştir.

promisc
Ethernet kartının paketleri BLOKET'e yansıtmasını sağlaması için gerekli olan moddur. BLOKET ethernet kartının modunu "promiscuous mode" a zorlar.
true veya false değerlerini alabilir.
Varsayılan olarak true değeri gelir.

response_file
BLOKET, Erişim Engelleme Kararlarını ve blacklist dosyasının içindeki URL'leri engellerken, sayfayı isteyen istemcinin ekrarnına bilgilendirme mesajı gönderir.
Bu ayar istemciye gönderilecek mesajın içeriğini HTML olarak tutar. Bu dosyadan istemcinin karşısına çıkacak web sayfası belirleyebilirsiniz. <

filter
BLOKET'in tanımlanan ağ arayüzünden (Interface) hangi paketleri dikkate alacağını belirler. Berkeley Packet Filter (BPF) formatında sorgular ile kısıtlama getirebilir daha gelişmiş cümleler kurarak performansı arttırabilirsiniz.
Varsayılan olarak "tcp and port 80" olarak belirlenmiştir. Yani sadece TCP'nin 80 portuna gelen istekler dikkate alınır.

verbose
BLOKET'in işlediği tüm paketleri ve olayları direkt /var/log/bloket.log dosyasına yazmasını sağlar. Hata ayıklama için ve test ortamında çalışan BLOKET için önerilir.
Canlı ortama alırken kesinlikle kapatılması gerekmektedir.
true veya false değerlerini alabilir.
Varsayılan olarak "false" değerini alır.

enable_logging
Detaylı loglama özelliği için rezerve.

logfile
BLOKET'in olaylarını yazacağı log dosyasının yerini belirtebileceğiniz alandır.
Varsayılan olarak /var/log/bloket.log değerini alır.

forwarding
Erişim Sağlayıcıları Birliğinden gelen URL istekleri engellendiğinde istemciyi mevzuatta belirtilen URL'ye yönlendirmek gerekiyor.
Bu alan resmi olarak verilen yönlendirilecek URL'yi tutar.
Bu alan kendi içinde "{URL}" isminde bir makro tutar. Bu makro değer içinde engelenen URL değeri ile değiştirilir.

license_key
BLOKET'in lisans anahtarını tutar.

enable_esb
Erişim Sağlayıcıları Birliği veritabanın izlemeyi aktif hale getirir.
true veya false değeri alabilir. true girildiği taktirde mysql veritabanına ulaşmak için gerekli olan parametreleri doldurmalısınız.

esb_mysql_host
ESB veritabanının host adresi.

esb_mysql_port
ESB veritabanının port numarası.

esb_mysql_user
ESB veritabanının kullanıcı adı.

esb_mysql_password
ESB veritabanının kullanıcı parolası.

esb_mysql_database
ESB veritabanının ismi.

enable_eek
Erişim Engelleme Kararları veritabanın izlemeyi aktif hale getirir.
true veya false değeri alabilir.
true girildiği taktirde mysql veritabanına ulaşmak için gerekli olan parametreleri doldurmalısınız.

eek_mysql_host
EEK veritabanının host adresi.

eek_mysql_port
EEK veritabanının port numarası.

eek_mysql_user
EEK veritabanının kullanıcı adı.

eek_mysql_password
EEK veritabanının kullanıcı parolası.

eek_mysql_database
EEK veritabanının ismi.

flush_interval
EEK ve ESB veritabanlarındaki değişikliklerin kaç dakikadar bir kontrol edileceğini belirler.
Varsayılan olarak 720 dakikadır (12 saat).
Bu alana dakika cinsinden numerik değerler girebilirsiniz.

ui_username
BLOKET'e web üzerinden ulaşırken kullanılacak kullanıcı adı.

ui_password
BLOKET'e web üzerinden ulaşırken kullanılacak parola.

bloket.pro

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknokent Binası Z19, İstanbul. Tel: +90 850 885 0004, Eposta: info@bloket.pro